ศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สสวท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.เชียงใหม่ ณ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท ทั้งนี้ เพื่อระดมแนวคิดในการพัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้บริบทเชิงพื้นที่หลากหลาย โดยมีคณะวิทยากรจาก สสวท.ประกอบด้วย นายอิทธิพงษ์ โลกุตรพล ,น.ส.มณีมณฑ์ ใจชื่น ,นายสมเกียรติ ยังจีน เป็นวิทยากรประเด็นหัวข้อ “ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” มี ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำประเด็น สมาร์ท คลาสรูม (Smart class room) แชร์ริ่ง เคส สตาร์ทดี้ อิน อิช คันทรี (Sharing case study in each country)และ ดร.ดารณีย์ พยัคฆ์กุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น