จรรโลงศาสนา ชาวกะเหรี่ยงบ้านหนองแห้ง จ.แม่ฮ่องสอน ลงขันเทพื้นโบสถ์คาทอลิคพระแม่มารีย์

ชาวชุมชนกะเหรี่ยงบ้านหนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ลงขันเทพื้นโบสถ์คาทอลิคพระแม่มารีย์ ของหมู่บ้าน เพื่อรองรับการประกอบพิธีกรรมทางศานาของหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายถนอม กอบจิตสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแห้ง หมู่ 9 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตนได้นำราษฎรในหมู่บ้านฯ ร่วมแรงร่วมใจเทพื้นคอนกรีต ในโบสถ์คาทอลิกพระแม่มารีย์ ของหมู่บ้าน ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นพื้นดิน และไม่มีหลังคา ทำให้ราษฎรที่นับถือศาสนาคริสต์ ประสบปัญหาขณะเข้าโบสถ์ และมีฝนตกหรือแดดร้อน ต่อมาทางคณะกรรมการของหมู่บ้าน ได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา และมีมติให้ราษฎรที่นับถือศาสนาคริสต์ ให้ร่วมแรงร่วมใจบริจาคเงินสนับสนุนซื้อปูนซีเมนต์ ที่ต้องใช้กว่า 200 ถุง รวมไปถึงกรวดและทราย และออกแรงในการเทพื้นคอนกรีต เพื่อใช้ในกิจการของศาสนา และอื่น ๆ

ซึ่งในแต่ละวันจะมีชาวบ้านมาร่วมมือกันเทพื้นคอนกรีต ให้กับโบสถ์คาทอลิคฯ และฝ่ายผู้หญิงก็จะทำกับข้าวเลี้ยงคนทำงาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จใน 2 วัน ข้างหน้านี้ โดยไม่ได้มีการใช้เงินงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

สำหรับบ้านหนองแห้ง เป็นหมู่บ้านช่วยกะเหรี่ยง มีชนเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยอยู่ประมาณ ร้อยละ 95 ที่เหลือเป็นคนไทใหญ่ , คนเมือง , ลั๊วหรือละว้า และคนไทยภาคอื่น ๆ ที่มาแต่งงานกับคนในหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งของ อ.ขุนยวม ที่มีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น