นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล1,000 บาท การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล1,000 บาท การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน @ PAYAP Educational Journey 2020 ประกอบด้วย นายเศรษวัฒน์ มาใจ นางสาวอาทิตยา ถมมา และ นางสาวอลิชา ปินใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คือ นายอรุณวัฒน์ อวดเขตร นายรัชชานนท์ ศิริมูลเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นางสาวนัทพร ก๋ายอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูที่ปรึกษากิจกรรม นายตระการ ทนานทอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น