นอภ.เชียงดาว สั่งการตรวจพิกัดพื้นที่ พิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาถนน ไฟฟ้า บ้านสันป่าเกี๊ยะ

วันที่ 24 ม.ค. 2563 นายชัชวาลย์ พุทธโธ นอภ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สั่งการให้นายชัชช์ แก้วบุตร ปลัดฯ รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรม อ.เชียงดาว ลงพื้นที่ตรวจสอบพิกัดพื้นที่ และพิจารณาแนวทาง การจัดทำรายละเอียด โครงการแก้ไขปัญหาเรื่องถนนและไฟฟ้า บ้านสันป่าเกี๊ยะ ม.12 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.4 (เชียงดาว) ทต.แม่นะ และผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ต.แม่นะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวจะได้จัดทำรายละเอียดโครงการ และดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น