ไทย-เมียนมา จับมือทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดินป้องกันไฟป่า และลดค่า pm2.5

วันที่ 24 ม.ค.63ที่บริเวณบ้านจะลอ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตรงข้ามบ้านผาขาว จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่จากประเทศเมียนมา ประชาชนทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา ซึ่งเป็นราษฎรหมู่บ้านเครือข่ายอาสาป้องกันไฟป่าและราษฎรหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทย-เมียนมา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่เจ้าหน้าที่ของเมียนมาและเครือข่ายภาคประชาชนทั้งฝั่งไทยและเมียนมา พร้อมทั้งร่วมกันทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย-เมียนมา) ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งไฟป่า และหมอกควันพิษที่มีค่าฝุ่นบะอองต่ำกว่า 2.5 ไมคอร์น หรือ pm2.5 โดยมีการเตรียมพร้อม การสาธิตการดับไฟป่า และเยี่ยมชมวิธีการแปรรูป โดยการนำหญ้ามาทำปุ๋ย

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งของทุกปี สาเหตุหลักเกิดจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2558

โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือเน้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย-เมียนมา) ขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น