ร่วมสุขสันต์วันตรุษจีนชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด

ในวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยหัวน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมสุขสันต์ ไหว้บรรพบุรุษ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ ชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุทธิพงษ์ ฟุ้งสันติภาพ ประธานชุมชนอิ่วเมี่ยนผาลาดให้การต้อนรับ และแจกไข่แดง ที่ผูกเชือกสวยงาม ซึ่งมีความเชื่อว่าเมื่อได้เริ่มปีใหม่แล้วขอให้มีแต่สิ่งดี ๆ การดำรงชีวิตสะดวก ราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรค และร่วมสังสรรค์ร่วมกันกับคนในชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น