นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายมงคลกาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และฝ่ายบริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนงานนิทรรศการเปิดประตูสู่แดนมังกร “จากเส้นทางสายไหมสู่สายใยแห่งไทย-จีน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 จัดโดยหลักสูตรภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน นางสาวจินดาพร แซ่หลอ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดร้องเพลงจีนพร้อมรีวิวประกอบเพลงกลุ่มจำนวน 7 คน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีนของโรงเรียนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีนักแสดงจำนวน 16 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น