หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

วันที่ 28 มกราคม 2563 นางสาวสายพิณ สุคันธา และนางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียน นักศึกษา จำนวนมาก ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น