ห้ามพลาด! งานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี และของดี อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศกาลสตรอว์เบอร์รี และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 6-9 ก.พ. นี้ ภายในงานครั้งนี้ มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยต่างชาติต่างจังหวัดอำเภอใกล้เคียงมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ในทุกปีที่ผ่านมา สามารถเข้ามาชมเรื่องราวของสตรอว์เบอร์รี ตั้งแต่กระบวนการเตรียมแปลง สายพันธุ์ การดูแล เก็บเกี่ยว ทั้งยังสามารถชิมรสสตรอว์เบอร์รี สด ๆ หอมหวาน ปลอดสารพิษ สดจากไร่สตรอว์เบอร์รี ดัง ๆ ใน อ.สะเมิงได้เกือบทุกไร่

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจมากมาย มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การประกวดสตรอว์เบอร์รี ผลผลิตจากแต่ละไร่ เอามาประกวดประชันกัน เพื่อให้ได้ที่สุดของสตรอว์เบอร์รีสะเมิง การออกร้านจำหน่ายสตรอว์เบอร์รีปลอดสารพิษ ในราคาที่ใครมาแล้วต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากญาติราคาย่อมเยามาก ตื่นตาตื่นใจชมขบวนแห่รถสตรอว์เบอร์รี ซึ่งจะมีขบวนแห่ จากหลากหลายชุมชนจัดแต่งรถขบวนสตรอว์เบอร์รี อย่างตระการตา นอกจากนี้ยังมีการออกร้านมัจฉากาชาดชม การแสดงมหรสพ การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น ซอพื้นเมืองจากเด็ก ๆ ของกลุ่มรักษ์สะเมิง การแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ, การแข่งขันฟอร์มูล่าม้ง, การประกวดธิดาสตรอว์เบอร์รี, การประกวดธิดาชนเผ่า และกิจกรรมที่สนุกสนานอื่น ๆ อีกมากมายฯ ในฤดูนี้เป็นหน้าหนาวบรรยากาศบนเขาสูงดีมาก ห้องพักตามรีสอรท์ต่าง ๆ เต็มหมดนักท่องเที่ยวจองไว้

ส่วนการปลูกสตรอว์เบอร์รี ในอำเภอสะเมิง ปี 2562/2563 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 3,530 ไร่ อำเภอสะเมิงมีเกษตรกรประมาณ 604 รายที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี ผลผลิตเก็บเกี่ยวประมาณ 7,400 ตัน มูลค่านับล้านบาทต่อปีขึ้นไป สำหรับการนำผลผลิตสตรอว์เบอร์รี ที่มาจัดจำหน่ายในงาน จะเน้นไปที่สตรอว์เบอร์รีปลอดภัย เพาะปลูกแบบปลอดสารพิษ และได้รับการตรวจสอบหาสารพิษตกค้างหรือไม่ ก่อนนำออกจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในความปลอดภัย ซึ่งงานในแต่ละปีสามารถสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวอย่างตระการตา

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสตรอว์เบอร์รี ของดีอำเภอสะเมิงในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นของนักท่องเที่ยว, เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ปลุกสตรอว์เบอร์รี ที่ปลอกสารพิษเป็นอาชีพหลักแก่เกษตรกรในท้องถิ่น, เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกร, เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดในการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์มากขึ้น, เพื่อส่งเสริมอำเภอสะเมิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักไปทั่วโลก และเพื่อส่งประเพณีวัฒนธรรมที่สืบกันมายาวนานชั่วลูกชั่วหลานของท้องถิ่น สำหรับท่านที่สนใจ เทศกาลสตอว์เบอร์รีและของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 19 นี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง หรือสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 053-487116 ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น