การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบจ.ลำปาง วันแรก มีผู้สมัครเพียง 1 ราย

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 5 คน เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักปลัดฯ (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โดยวันแรกของการรับสมัคร คือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีผู้สมัครจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสมโภชน์ หอมจันทร์ อายุ 62 ปี ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น