วิทยาลัยเทคนิคสารภี ออกหน่วยบริการชุมชน ณ เทศบาลตำบลหนองควาย

คณะครู นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ออกหน่วยให้บริการ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เทศบาลตำบลหนองควาย โดยกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลหนองควาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น