จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

วันนี้ (7 ก.พ. 63) ที่ วัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานเปิดการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 โดยมี นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์อำเภอสันทราย ร่วมกันจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้รู้และเข้าใจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และปลูกฝังให้พุทธศาสนิกชนได้รู้จักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการส่งเสริม จรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญสืบไป โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การแสดงพระธรรมเทศนา การจัดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมวันมาฆบูชา นิทรรศการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แก้ดน้อย การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ ประจำปี 2562 และกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

ร่วมแสดงความคิดเห็น