จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจกหน้ากากอนามัย ผู้โดยสารสถานีขนส่ง

สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งจุดคัดกรองไวรัสโคโรนา และแจกหน้ากากอนามัยบริเวณสถานีขนส่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้กับนักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางเข้าออกระหว่างแม่ฮ่องสอน กับต่างจังหวัด

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 7 ก.พ 2563 นพ.ศุภชัย บุญอัมพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้นำหน้ากากอนามัย ไปแจกจ่ายให้กับผู้โดยสารที่เดินทางเข้า และออกจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับรถโดยสารประจำทางที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนำน้ำยาเคมี แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไปมอบให้กับจุดคัดกรองร่วมระหว่างสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำการตรวจคัดกรองผู้โดยสารภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น. เป็นประจำทุกวัน

น.พ.ศุภชัย บุญอัมพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “เชื้อไวรัสโคโรนากระจายเชื้อจากผู้ป่วยออกไปได้ไม่เกิน 6 ฟุต เชื้ออยู่ได้ประมาณ 6 ชั่วโมง หน้ากากอนามัยและแมสปิดจมูกเบื้องต้นแจกจ่ายให้เฉพาะกลุ่มพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะ อ.ปาย ที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวมากมีการตั้งจุดคัดกรองถึง 2 ชั้น และจากการตรวจคัดกรองมาจนถึงปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในท้องที่ใดแม้แต่รายเดียว ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนยังพากันเข้ามาท่องเที่ยวเมืองปายอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ที่เข้ามาถึงแม้ไม่ได้มาจาก 14 เมือง พื้นที่เสี่ยง แต่เราก็ไม่ประมาทใช้มาตรการบังคับคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกคนอย่างเข้มข้น

ด้านนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โดยภาพรวมแล้วในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไม่ได้รับผลกระทบใดจากกระแสข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทุกอย่างยังเป็นไปตามปกติ ส่วนแนวทางการป้องกัน ก็ดำเนินตามแนวทางของสาธารณสุขที่ได้แนะนำมา และทางเทศบาลได้เตรียมอุปกรณ์จำพวกน้ำยาเคมี แมสปิดจมูก สนับสนุนให้แก่หน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการ พร้อมกันนี้ยังได้ให้ชุมชนแต่ละแห่งผลิตน้ำยาเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียน ตลาดสด สถานีขนส่ง และสถานที่จำเป็นอื่น ๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังเตรียมที่จะเรียกผู้ประกอบการขนส่ง สปา ปั๊มน้ำมัน และร้านอาหาร มาหารือในการทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคอีกทางหนึ่งด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น