รร.เชียงดาววิทยาคม ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า

คณะลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดง ทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติผาแดง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น