นร. รร.สารภีพิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด CMU OPEN ครั้งที่ 9

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญิงอภิญญา สุขประเสริฐ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทควันโด CMU OPEN ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียใหม่ 700 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น