ดอยสะเก็ดเชียงใหม่ เอาจริงป้องกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมยศ ตะริโย กำนัน ตำบลแม่โป่งพร้อมนาย ประยูร ตะริโย รองประธานสภา อบต.แม่โป่ง ตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่โป่งและหน่วยงานไฟป่าห้วยฮ่องไคร้ พร้อมราษฎรจิตอาสา ร่วมกันทำแนวกันไฟป่าบริเวณเชิงเขาบ้านป่าไม้แดงหมู่ 9 ตำบลแม่โป่ง ตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการป้องกันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ทุกภาคส่วนลงพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจทำแนวกันไฟเพื่อลดปัญหาไฟป่าในปีนี้และเป็นการส่งเสริมให้ป่าไม้เขียวสมบูรณ์ ลดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ สนองตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น