สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ได้มอบโล่เกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจอมทอง

วันจันทร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ทางสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ได้มอบโล่เกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่โรงเรียนจอมทอง ประกอบด้วย นายอัฑฒ จันทร์นาเป็ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนจอมทอง ได้รับโล่รางวัลนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นายพิสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจอมทอง ได้รับโล่รางวัลประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒และนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง ได้รับโล่รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ในการประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย “โลกเปลี่ยนไป ครอบครัวไทยต้องเปลี่ยนแปลง” ณ โรงแรมเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น