ร.ร.เวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ร.ร. นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เข้ารับโล่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เข้ารับโล่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และนายเหรียญชัย อ้วนคำ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เข้ารับโล่นายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น จากว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น