พุทธศาสนิกชนหลั่งไหล ร่วมงานปอยหลวง วัดป่าเป้า อ.สารภี

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 63 ที่วัดป่าเป้า ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พุทธศาสนิกชน ร่วมงานผูกพันธสีมา ฝังลูกนิมิตร ปอยหลวง ฉลองพระอุโบสถ ฉลองฐานานุกรม “พระสมุห์” และทำบุญอายุวัฒนมงคล 65 พรรษา 9 พระสมุห์คเชนทร์เทพ สุเทโว เจ้าอาวาสวัดป่าเป้า ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานบุญเพื่อเป็นสิริมงคลโชคดีตลอดปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น