สพป.แพร่ เขต 1 ติดตามการทดสอบความสามารถ ด้านการอ่าน(RT) นักเรียนระดับชั้น ป.1

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1) นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผอ.ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร ให้การต้อนรับ นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1

ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้มาติดตตามและตรวจเยี่ยม การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามที่ สพป.แพร่ เขต 1 ได้มอบหมายให้ดำเนินการสอบ ทั้งหมด 2 วิชา ได้แก่การอ่านรู้เรื่อง และการอ่านออกเสียง ซึ่ง ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร ได้ทดสอบความสามารถการอ่านของนักเรียนโดยการจัดทดสอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนผลการทดสอบจะได้ดำเนินการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น