กองบิน 41 ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือ ปชช. จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 น.อ.นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมกับหมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา กองบิน 41 นำกำลังพลพร้อมรถดับเพลิง ออกฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

โดยทำการจัดรถดับเพลิงบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน คันละ 4,000 ลิตร ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชน จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งมีเส้นทางการฉีดพ่น ตั้งแต่บริเวณหน้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ – โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ – ตลาดต้นพยอม

ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้เริ่มปฏิบัติการวันนี้เป็นวันแรก และจะทำการฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ใน จ.เชียงใหม่ และบริเวณที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น