ยกเลิกเที่ยวบิน! ควันไฟป่าหนักมาก

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่อง สอน ได้รับรายงานจาก ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ว่าสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และ แม่ฮ่องสอน -เชียงใหม่ เที่ยวบินที่ PG 351 (ถึงแม่ฮ่องสอน 10.05 น.) และ PG 352 (ออกจากแม่ฮ่องสอน 10.35 น.) ได้ทำการยกเลิกเที่ยวบิน เนื่องจากทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย สาเหตุจากปัญหาหมอกควัน เครื่องบินทำการ divert กลับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และสายการบินได้ดูแลผู้โดยสาร ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารฯ ในเบื้องต้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายของวันนี้ หากสถานการณ์หมอกควันยังไม่เบาบางลง คงจะส่งผลกระทบต่อสายการบินนกแอร์ ที่จะบินมาจากท่าอากาศยานดอนเมือง มาลงที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน อาจจะต้องถูกยกเลิกตามไปด้วย ทั้งนี้ทางสายการบินดังกล่าว กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ควันไฟป่าที่ปกคลุมตัวเมืองแม่ฮ่องสอน อย่างใกล้ชิด

ด้านกรมควบคุมมลพิษได้รายงานผล การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศของ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ ( 12 ก.พ.2563 ) จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ( PM 2.5 ) มีค่า 79 มคก./ลบ.ม. (µg/m 3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 มคก./ลบ.ม. ได้เริ่มสูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 4 วัน คือ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2563 วัดได้ 53 มคก./ลบ.ม. ,วันที่ 10 ก.พ. 2563 วัดได้ 68 มคก./ลบ.ม. ,วันที่ 11 ก.พ. 2563 วัดได้ 66 มคก./ลบ.ม. และวันที่ 12 ก.พ. 2563 วัดได้ 79 มคก./ลบ.ม. โดยจะเห็นว่าค่าฝุ่นพิษได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามหมอกควันไฟป่าที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

เจ้าหน้าที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึง ทัศนวิสัยในการมองเห็นในช่วงเช้าวันนี้ ว่าเมื่อเวลา 06.00 น. ค่าทัศนวิสัยในการมองเห็นวัดได้ 2,000 เมตร ,เวลา 09.00 น. ค่าทัศนวิสัยวัดได้ 2,500 เมตร ,เวลา 10.00 น. ค่าทัศนวิสัยวัดได้ 3,000 เมตร และต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น. ค่าทัศนวิสัยได้ลดลงต่ำอีก หลังจากหมอกควันได้เริ่มไหลบ่า เข้ามาปกคลุมตัวเมืองอีกครั้ง โดยวัดได้ 2,500 เมตร

ในส่วนของผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า ต่อสายการบินพาณิชย์ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการยกเลิกสายการบินครั้งแรก ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 และมีการยกเลิกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 รวมมีการยกเลิกเที่ยวบินทั้งสิ้น จำนวน 36 เที่ยวบิน (รวมทั้งขาเข้าและขาออก) ในจำนวนเที่ยวบินยกเลิกดังกล่าว เป็นของสายการบินนกแอร์ ,บางกอกแอร์เวยส์ และวิสดอมแอร์เวยส์ ( RPS SYSTEM ) ซึ่งพบว่าในปีนี้ ผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า ได้เกิดขึ้นเร็วกว่าปีก่อน โดยปีนี้เริ่มกระทบ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับการแก้ไขปัญหาไฟป่าของ จ.แม่ฮ่องสอน ทางจังหวัดได้มีการขอความร่วมมือไปยังทุกหมู่บ้านไปแล้ว แต่ยังคงต้องรอการประชุมคณะกรรมการ ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่าในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะได้มีการจัดทำแผนและรายละเอียด ในการกำจัดเชื้อเพลิงในป่าเพื่อไม่ให้เกิดหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพการบินของสายการบินต่าง ๆ ที่นำนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวใน จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น