เปิดห้องศูนย์ดำรงธรรมจากทำเนียบรัฐบาล เปิดรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จากประชาชน ที่มีความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถานอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เปิดห้องศูนย์ดำรงธรรม จากทำเนียบรัฐบาล ที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ล่วงหน้า ออกมารับ เรื่องร้องเรียน เรื่องราวร้องทุกข์ จากประชาชน ที่มีความเดือดร้อน ให้ได้รับการช่วยเหลือ และให้เข้าถึงการบริการของรัฐ จากหน่วยงานของรัฐได้อย่างทั่วถึง โดยมีประชาชน ได้เดินทางมายื่นหนังสือ ในเรื่องปัญหาที่ดินทำกิน โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ เกือบ 40 หน่วยงาน โดยในวันนี้ มีประชาชน มายื่นหนังสือ ต่อนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ร้องทุกข์เคลื่อนที่ของดำรงธรรม ทำเนียบรัฐบาล และศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย รวมจำนวน 9 ราย

ส่วนทางด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวเกี่ยวกับ การจัดสรรที่ดินทำกิน ในการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดิน ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยเห็นชอบให้ราษฎร์ อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเป้าหมายใน 4 กลุ่ม รวม 1.5.9 ล้านไร่ ว่า การแก้ไขปัญหา การอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่า ไม่ได้เป็นการแจกป่าแต่เป็นการแก้ปัญหาประชาชนที่เข้าอาศัยในพื้นที่ป่าดำเนินการต่อเนื่อง โดยการให้ราษฎรถือครองในเขตพื้นที่ป่าเป็นวิธีการการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดและเกิดความยั่งยืน เพื่อตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน รวมทั้งการส่งเสริมให้ปลูกป่าเพิ่มขึ้น และห้ามบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1- 2 หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายและยกเลิก ส่วนประเด็นที่สองต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาในเรื่อง แนวคิดการแก้ปัญหาประชาชนไร้ที่ดินทำกิน ต้องจัดที่ทำกินให้ประชาชน ตามแนวทาง “คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ” หรือ คทช. ในส่วนของจังหวัดน่านมีความคืบหน้าไปได้รวดเร็วมาก ในตำบลที่เป็นตำบลหลักๆ มีตำบลเมืองจัง อำเภภูเพียง ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว และตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข และได้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการน่าน แซนด์บอกซ์ ให้เร่งรัดการดำเนินการ และจะได้รับการสนับเจ้าหน้าที่มารังวัดขอบเขตแปลงที่ดินจึงได้มีการกำหนดโรดแมปไว้ว่าภายในสิ้นปี 63 ทางกรมป่าไม้จะดำเนินการจัดแปลงที่ดิน คทช.ให้แล้วเสร็จ ทั้งในส่วนลุ่มน้ำ 3,4,5 และลุ่มน้ำ 1,2 โดยเฉพาะลุ่มน้ำ 1,2 จะพิจารณาชุมชนที่มีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมโครงการไปพร้อมกับสนับสนุนส่งเสริมพี่น้องประชาชนไดใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม ด้วยการนำโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยเฉพาะการปลูกไม่มีค่าในแปลงที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น