14 ก.พ. วันแห่งความรัก สมรสหมู่ 14 คู่ ที่สะพานแขวนเชื่อมใจ บ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายดวงแก้ว สะอาดล้วน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลวงเหนือ ที่ดูแลพื้นที่สะพานแขวน ได้ตรวจความพร้อมสถานที่สะพานแขวนคู่เชื่อมใจที่จะใช้สถานที่สะพานแขวนดังกล่าว จัดงานสมรสหมู่ในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไนท์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกลางสะพานแขวนคู่เชื่อมใจดังกล่าวอยู่ในตำบลลวงเหนือ และทางเทศบาลตำบลลวงเหนือยังได้จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไตลื้อเป็นสื่อสู่อาเซียน ปี 2563 ครั้งที่ 3 และกิจกรรมวัฒนธรรมไตลื้อเป็นสื่อความรักให้คู่รักจดทะเบียน รักนิรันดร์ ณ สะพานแขวนคู่แห่งความรัก

กิจกรรมดังกล่าวจัดงานตั้งแต่เวลา 07.00 น.วันที่ 14 กุมภาพาพันธ์ เริ่มจากพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ให้ศิลและให้พรคู่สมรส จากนั้นประกอบพิธีผูกข้อมือโดยประกอบพิธีแบบไตลื้อเมืองลวงเหนือ และจากนั้นทำบุญตักบาตร พอเสร็จพิธีสงฆ์ ตามด้วยพิธีเปิดงาน นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และตามด้วยพิธีจดทะเบียนสมรส มอบใบสำคัญสมรส มีการมอบรางวัลจากที่จับฉลากรับรางวัลแล้วก็อวยพรให้คู่สมรสทั้งหมดจำนวนมากกว่า 14 คู่รัก จากนั้นคู่รักทุกคู่คล้องกุญแจคู่รักที่ราวสะพานแขวน และตามด้วยการถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึก

การจัดงานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลลวงเหนือ และอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไตลื้อบ้านลวงเหนือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านป่าสักงาม และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลลวงเหนือ เสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP นวัตวิถีป่าสักงาม จำนวน 40 คน มาร่วมงาน พร้อมประชาชนในชุมชนกว่า 100 คน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลลวงเหนือ จำนวน 28 กลุ่ม มาร่วมงานดังกล่าว คาดว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติจะเดินทางมาเที่ยวชมงานจำนวนมากอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น