ผู้ว่ามอบนโยบายหมอกควันไฟป่า ภัยแล้ง และโรคปอดอักเสบ จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ นายสุเทพ แสนมงคล นอภ.แม่ออน นายวรศักดิ์ พานทอง ปลัดอาวุโส นำหัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน ให้การต้อนรับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติ

เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ให้มีการบูรณาการตามกลไกโครงสร้างตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และผู้รับผิดชอบพื้นที่ ตามที่เกิดจุดความร้อน ให้ดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดตามระเบียบกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้มีการตรวจสอบระบบประปาในหมู่บ้าน

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความเพียงพอ และความพร้อมทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร การสร้างความรับรู้ และเตรียมการรับมือที่ถูกต้อง จากโรคปอดอักเสบ และจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยให้นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น