ท่องเที่ยวและกีฬา เชียงใหม่ ร่วมหารือส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงาน ภาคเอกชน หารือร่วมกัน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อเสนอแนวคิดแคมเปญ การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้คำว่า “We love Chiangmai” ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ บ้าน ที่พัก ร้านอาหาร โดยจะเชิญชวนผู้ประกอบการ หน่วยงานทำกิจกรรมร่วมกัน Refres Chiangmai ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00-10.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพเชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และรณรงค์หยุดเผา ให้อากาศที่สดใส เฮาฮักเชียงใหม่ จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเราทุกคนสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับเชียงใหม่ เมืองที่เฮาฮัก ส่วนกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละเดือนเช่นมีนาคม จัดงานวันช้างไทย เดือนเมษายน งานล้านนามหาสงกรานต์เชียงใหม่ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น