รร.สันป่าตองวิทยาคมจัดการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพของผู้บริหารการศึกษาฯ

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจัดการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ประกอบด้วยการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตดอยสัพพัญญู (โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม) ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการต้นกล้า “ก้าวกล้า สันป่าตอง” โครงการเยาวชนพลยุติธรรม โครงการ อย. น้อย โครงการศิลปะ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารการศึกษา กับ ยุค ๔.๐ โดย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ และ นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ให้การต้อนรับประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น