เฮลิคอปเตอร์รุดทิ้งน้ำดับไฟป่า กว่า 30,000 ลิตร พื้นที่ อ.แม่แตง หลังพบจุดความร้อน 7 จุด

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 การปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวน ของ ฮท.72 อ.แม่แตง และ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภารกิจทิ้งน้ำ ของ ฮ.ปภ.แบบ 32 ปฏิบัติการบินตักน้ำจากแหล่งน้ำที่สำรวจไว้ เข้าไปโปรยทิ้งน้ำดับไฟป่าที่เกิดขึ้นตลอดช่วงบ่ายนี้ โดยแต่ละครั้ง สามารถบรรทุกน้ำ 1 เที่ยว 3,000 ลิตร รวมบินปฏิบัติการไปทั้งหมด 10 เที่ยว ใช้น้ำไป 30,000 ลิตร และทิ้งน้ำลงในจุดที่เกิดไฟป่าได้อย่างแม่นยำ พร้อมกันนี้ยังใช้อากาศยานไร้คนขับฝูงบิน 404 ทอ. ช่วยลาดตระเวนเหนือพื้นที่เกิดไฟป่าด้วย ถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่าง ทบ. – ทอ. และ ปภ.

ในการช่วยกันดับไฟป่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ สำหรับการนำอากาศยานไร้คนขับ เครื่องบิน UAV มาใช้ในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นจุดความร้อน ที่ได้จากเซนเซอร์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนงานเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งลดระยะเวลาในการตัดสินใจและเวลา โดยอากาศยานไร้คนขับ เครื่องบิน UAV สามารถทำการบินในระยะทำการบินรัศมี 200 กิโลเมตร ความสูงอยู่ที่ 10,000 ฟุต บินได้นาน 6-8 ชั่วโมง เพื่อยืนยันเป้าหมายให้ผู้ดำเนินการดับไฟป่า หรือเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำ เข้าถึงจุดอย่างถูกต้อง ในการปฏิบัติของวันนี้ ตรวจจุดความร้อน 7 จุด ในพื้นที่ อ.แม่แตง เวลารวม 3 ชั่วโมง 45 นาที

ร่วมแสดงความคิดเห็น