ชมรมตร.นอกราชการจ.น่าน แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศล

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมน้ำทอง โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ต.อ. ประยูร ชำนาญคง ประธานชมรมตำรวจนอกราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย พ.ต.อ.อดุลย์ กัปกัลป์ รองประธาน / พ.ต.ท.ประจักษ์ เพชรนิ่ม รองประธาน / พ.ต.ท.วัลลภ ชอบขุนทด ที่ปรึกษา / พ.ต.อ.อภิวัฒน์ ตันติวัฒน์ ที่ปรึกษา ชมรมตำรวจนอกราชการจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันจัดงานการ แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศลโครงการ “ เราไม่ทิ้งกัน ชมรมตำรวจนอกราชการจังหวัดน่าน ” โดยมี สื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ทุกภาคส่วน ในจังหวัดน่าน เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

พ.ต.อ. ประยูร ชำนาญคง ประธานชมรมตำรวจนอกราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ด้วย ชมรมตำรวจนอกราชการจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ เราไม่ทิ้งกัน ชมรมตำรวจนอกราชการจังหวัดน่าน โดยจัดให้มีการแสดงของวงดนตรี “ธัญญ่า อาร์สยาม“ และการแสดงของคณะ “ น้องกาว สาวรำวงน่าน” ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมน้ำทองแกรนด์บอลรูม โรงแรมน้ำทองน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่ขาดแคลนแก่เพื่อนสมาชิกในชมรม และ เพื่อใช้ในการบริหารและดำเนินการของชมรมฯ

ซึ่งในการดำเนินการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ ทางชมรมฯ จะออกจำหน่ายบัตรชมคอนเสิร์ตล่วงหน้าโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกไปจำหน่ายบัตรในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง หากท่านพบเห็นสามารถให้การสนับบสนุนได้โดยไม่มีการบังคับขู่เข็ญใดๆทั้งสิ้น และไม่มีการเรี่ยไรใด ๆ นอกจากการจำหน่ายบัตรเท่านั้น ในการจัดงานชมรมฯ จึงขอความร่วมมือมายัง สื่อมวลชนจังหวัดน่าน ทุกท่าน ได้กรุณาช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ให้เป็นที่ประจักษ์เข้าใจแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม พ่อค้าประชาชน ให้การสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น