สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์

นายวัชพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (IT Exhibition 2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคณะครูและนักเรียนนักศึกษา สร้างสรรค์การทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น และเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จำนวน 36 ผลงานด้วย ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น