ลำปาง เพิ่มมาตรการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เตรียมจัดเจ้าหน้าที่เวรยามเฝ้าระวังเพลิงไหม้

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามมาตรการ 4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษอย่างเคร่งครัด ประกอบกับในห้วงที่ผ่านมา ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณบ่อขยะในพื้นที่จังหวัดลำปางบ่อยครั้ง โดยเฉพาะบ่อขยะที่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมแล้ว ซึ่งจากการสอบถามข้อมูล พบว่า สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เกิดจากการลักลอบเผาขยะ โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ทราบตัวผู้กระทำการดังกล่าว

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดเพลิงไหม้บริเวณบ่อขยะ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดกำลังเจ้าหน้าที่ พนักงาน อาสาสมัคร อยู่เวรยามเฝ้าระวังประจำบ่อขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผา และการปะทุเกิดไฟจากปฏิกิริยาเคมี 2.จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ประจำบ่อขยะ พร้อมปฏิบัติงานระงับเหตุได้ทันที และ 3.จัดทำประกาศให้เด่นชัด กำหนดเขตหวงห้าม ห้ามเข้า-ออก ห้ามเผาขยะโดยผิดกฎหมาย พร้อมทั้งระบุข้อกฎหมายและอัตราโทษกรณีมีผู้ฝ่าฝืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น