กิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น กองบิน ๔๑

0
3

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยคุณณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ เป็นประธานการจัดกิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑, ข้าราชการกองบิน ๔๑ และสมาชิกแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น กองบิน ๔๑ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนตามชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ที่ทุรกันดาน อีกทั้งยังให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยงานของกองทัพอากาศ ได้มีโอกาสสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีและพัฒนาความเป็นปึกแผ่น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยภายในกิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่น ได้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเด็กนักเรียน ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยามีความขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์สื่อการสอนต่างๆ ในการนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ได้ทำการมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒ ทุน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานเอกชนที่ร่วมบริจาค, อุปกรณ์กีฬาต่างๆ อาทิ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล, ผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๗๕ ผืน ให้แก่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา โดยมี นายพลภัทร อัชนคัมภีร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เป็นผู้ทำการรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น