ทีมกลองอืด อ.เด่นชัย ชนะเลิศประกวดฟ้อนกลองอืดเมืองแพร่ รับเงินรางวัล 10,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานมาเมื่อค่ำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.ที่เวทีกลางกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ โดยการนำของ นางสายสมร วิทยศิริ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ ได้จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสาบศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังกวัดแพร่ การแข่งขันฟ้อนกลองอืดเมืองแพร่

โดยมีทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน ในปีนี้ จำนวน 6 ทีม ได้จัดลำดับ การฟ้อน ซึ่งจะใช้เวลาฟ้อนประมาณ 8 นาที่ต่อ ทีม ทีมแรก คือ ทีมกลองอืดอำเภอเด่นชัย ผู้แสดง 12 คน ทีมที่ 2 ทีมฮักเมืองลอง อ.ลอง ผู้แสดง 15 คน ทีมที่ 3 ทีมเอื้องหลวง จากต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ ผู้แสดง 13 คน ทีมที่ 4 ทีมรักษ์ศิลป์ถิ่นเมืองแพร่ อ.สูงเม่นผู้แสดง 13 คน ทีมที่ 5 ฟ้อนกลองอืดไตลื้อต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ ผู้แสดง 12 คนทีม ที่ 6 ทีม หงส์ฟ้า ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ ผู้แสดง 12 คน

การแสดงฟ้อนกลองอืดของแต่ละทีมนั้นได้สร้างความหนักใจให้กับ คณะกรรมการตัดสินเป็นอย่าง มากเนื่องจากแต่ละทีมช่างฟ้อนอ่อนหวาน อ่อนช้อย สวยงาม การแต่งตัว แต่งกาย สวยงาม เกล้าผม นุ่งซิ่น ห่มสะไบ ผลการตัดสินของ คณะกรรม มีดังนี้ ชนะเลิศ ทีมกลองอืดอ.เด่นชัย ได้เงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอนดับ 1 ทีมหงส์ฟ้าต.วังหงส์ ได้เงินรางวัล 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมระกษ์ศิลป์ถิ่นเมืองแป้ อ.สูงเม่น ได้เงินรางวัล 5,000 บาท ส่วนอีก 3 ทีมได้รางวัลชมเชย คือ ทีมฟ้อกลองอืดไตลื้อตำบลบ้านถิ่น ทีมฮักเมืองลอง และทีมเอื้องหลวง อ.หนองม่วงไข่

ร่วมแสดงความคิดเห็น