กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติเปิดป้ายที่ทำการกำนันตำบลหัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่

0
2

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าเมื่อค่ำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น.นายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ได้เป็นประธานเปิดป้ายที่ว่าการกำนันตำบลหัวฝาย กำนันสวัสดิ์ จริงแล้วพร้อมด้วย นางเรณู เที่ยงไท ปลัดอำเภอสูงเม่น ปลัดประจำตำบลหัวฝาย นายหัตถวุธ มาเอียด ปลัดอำเภอปลัดฝ่ายความมั่นคง,หัวหน้าส่วน นายวสันต์ปาลมาลย์ กำนันตำบลดอนมูลประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเม่น นำคณะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตรกำนัน ผรส. อำเภอสูงเม่น ร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับนายสวัสดิ์ จริงแล้ว ก่อนหน้าที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลหัวใย เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ได้รับเลือกตั้งแทน ดร.พิสมัย สบายวงศ์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุราชการครบ 60 ปี เป็นกำนันคนที่ 12 ของตำบลหัวฝาย จาก ทั้ง 13 หมู่บ้าน ส่วนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11คนใหม่ แทน ดร.พิสมัย สบายวงศ์ นั้น คือ ส.ต.ประสิทธิ์ เกษสุดาภรณ์ศํกดิ์ จะมีพิธีเปิดป้าย ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น