กำนัน ผญบ. ร่วมแสดงความยินดี และร่วมเปิดป้ายที่ทำการกำนัน ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า เมื่อค่ำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. นายพยุงศักดิ์ พลลุน นอภ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้เป็นประธานเปิดป้ายที่ว่าการกำนัน ต.หัวฝาย กำนันสวัสดิ์ จริงแล้ว พร้อมด้วย นางเรณู เที่ยงไท ปลัด อ.สูงเม่น ปลัด ทต.หัวฝาย นายหัตถวุธ มาเอียด ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง,หัวหน้าส่วน นายวสันต์ ปาลมาลย์ กำนัน ต.ดอนมูล ประธานชมรมกำนัน-ผญบ.อสูงเม่น นำคณะ กำนัน ผญบ. ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตรกำนัน ผรส. ร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับ นายสวัสดิ์ จริงแล้ว ก่อนหน้าที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกำนัน ต.หัวใย เป็น ผญบ.หมู่ 4 ได้รับเลือกตั้งแทน ดร.พิสมัย สบายวงศ์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุราชการครบ 60 ปี เป็นกำนันคนที่ 12 ของ ต.หัวฝาย จาก ทั้ง 13 หมู่บ้าน ส่วน ผญบ.หมู่ 11คนใหม่ แทน ดร.พิสมัย สบายวงศ์ นั้น คือ ส.ต.ประสิทธิ์ เกษสุดาภรณ์ศํกดิ์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดป้าย ทำการ ผญบ.หมู่ 11 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!