สโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ จัดฝึกทักษะการพูดให้กับสมาชิก

0
2

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ สโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ “เด่นพูด บุคลิกเยี่ยม เปี่ยมมั่นใจ ก้าวไปสู่สังคม”นำโดยนางจีระวรรณ เดชะประทุมวัน นายกสโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ จัดฝึกการพูดครั้งที่ 2185 “เพื่อฝึกฝน ทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ เสริมสร้างบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำ ตามหลักสากลที่ถูกต้อง โดยจัดให้มีการฝึกพูดให้กับสมาชิก“แบบฉับพลัน และแบบเตรียมตัว”โดยนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ เข้าสังเกตการณ์ ได้ทุกวันพุธ เวลา 18.00-21.00น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น