สโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ จัดฝึกทักษะการพูดให้กับสมาชิก

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ สโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ “เด่นพูด บุคลิกเยี่ยม เปี่ยมมั่นใจ ก้าวไปสู่สังคม”นำโดยนางจีระวรรณ เดชะประทุมวัน นายกสโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ จัดฝึกการพูดครั้งที่ 2185 “เพื่อฝึกฝน ทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ เสริมสร้างบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำ ตามหลักสากลที่ถูกต้อง โดยจัดให้มีการฝึกพูดให้กับสมาชิก“แบบฉับพลัน และแบบเตรียมตัว”โดยนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ เข้าสังเกตการณ์ ได้ทุกวันพุธ เวลา 18.00-21.00น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น