นางสาวศศิเลขา วินิจพงศธร รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น ฯ

ขอแสดงความยินดี นางสาวศศิเลขา วินิจพงศธร นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น ผู้สืบสานพระราชปณิธาน แม่ของแผ่นดิน” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน งานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น