โรงเรียนสันกำแพง เปิดค่าย “English Camp Sankamphaeng School”

วันที่ 15 ก.พ. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ได้มอบหมายให้นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารวิชาการ ประธานพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษ “English Camp Sankamphaeng School” โดยมีนางสาวสุปรียา เตจ๊ะจา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่หนึ่งเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายครั้งนี้พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น