พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม และทัศนศึกษาดูงาน

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม และทัศนศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563

คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยลาดกระบัง 83 คน คณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 113 คน คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 27 คน คณาจารย์และนักศึกษา คณะคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จำนวน 28 คน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน75 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น