งานเลี้ยงขันโตก บานเย็น–จักรดาว พร่างพราวสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงขันโตก บานเย็น–จักรดาว พร่างพราวสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563 โดยมี พลตรีกนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร กล่าวแสดงความรู้สึกถึงสัมพันธ์อันงดงามของทั้งสองสถาบัน นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ คณะอาจารย์ คณะครู คณะนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากคำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่า “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์” ได้แสดงให้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เนื่องด้วยเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี “คำเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งนี้ได้มีการจัดอันดับเมืองน่าเที่ยวแห่งปี 2559 รางวัล The World’s Best Cities 2016 ของนิตยสาร Travel+Leisure จังหวัดเชียงใหม่ ได้คะแนนเป็นอันดับ 2 ของเมืองที่น่าเที่ยวติดอันดับโลกอีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อต้อนรับผู้บัญชาการ คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณียุพราชฯ–เตรียมทหาร ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของทั้งสองสถาบัน โดยได้จัดสืบเนื่องมายาวนานกว่า 29 ปีแล้ว ประเพณีความสัมพันธ์อันงดงามของทั้งสองสถาบันนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนและบุคลากรของทั้งสองสถาบัน ที่จะได้มีการสานสัมพันธ์สามัคคีกีฬาประเพณีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้บัญชาการ คณะครู อาจารย์ และนักเรียนเตรียมทหาร จะได้มีโอกาสท่องเที่ยวอย่างมีความสุขในเมืองแห่งความงดงาม คือ จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้

ภายในงาน มีการแสดงดนตรีไทยยุพราชฯ-เตรียมทหาร มีขบวนแห่ขันโตก ประกอบด้วย ฟ้อนเทียน นำขบวนขันโตกเอก ขันโตกรอง การแสดงของนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ฯลฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น