น่าตกใจ! เด็กไทยโดนบลูลี่ในโรงเรียนและสื่อโซเซียล ติดอันดับ 4 ของโลก

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิรักษ์ไทย ทำโครงการก้าวทันการยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย เพื่อให้นักเรียนลดการรังแกในโรงเรียนและในโลกไซเบอร์ พัฒนาเครื่องมือติดตามสถานการณ์การล้อ แกล้ง รังแกของนักเรียนในโรงเรียน ระบบที่จัดทำแบ่ง E-Training สำหรับครู และระบบ E-Learning สำหรับนักเรียนนำไปใช้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 29,715 แห่งทั่วประเทศ พัฒนานักเรียนจำนวน 35,000 คน จาก 50 โรงเรียนนำร่อง 5 ภูมิภาค

จากข้อมูลพบว่ามีเด็กถูกรังแกในสถานศึกษาปีละ 600,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อยู่ในวงจรการรังแกในระบบการศึกษามากกว่าร้อยละ 40 เด็กไทย ติดอันดับ 4 ของโลก เรื่องการถูกรังแกทางโลกออนไลน์ หรือ Cyber Bullying เกิดจากการสร้างทัศนคติพฤติกรรมรุนแรง เกลียดชังในชีวิตจริง และนำไปใช้ในโซเชียล การล้อ การแกล้ง และการรังแกกันในโรงเรียนส่งผลกระทบต่อจิตใจ การเรียนของเด็ก

และได้พัฒนาเครือข่าย “สื่อดี ยุติการรังแก” ที่มีเด็กเยาวชน ผู้ปกครองและผู้มีอิทธิพลทางสื่อร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาแก่เด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ร่วมแสดงความคิดเห็น