กองบิน 41 เข้าร่วมพิธีเปิด การฝึกอบรมจัดตั้งทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจดับไฟป่า

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม เสนาธิการกองบิน 41 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมจัดตั้งทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจดับไฟป่า โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมจัดตั้งทีมการเฉพาะกิจดับไฟป่า ประจำปี พุทธศักราช 2563 ในห้วงตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้ทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสามารถเข้าระงับเหตุไฟป่าในพื้นที่ยากลำบาก และเป็นทีมที่พัฒนาศักยภาพ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานในการส่งกำลังทางอากาศได้ ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มีความรวดเร็วในการเข้าถึงพื้นที่จุดเกิดเหตุไฟป่า และสอดคล้องกับประกาศกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563

มีความรวดเร็วในการเข้าถึงพื้นที่จุดเกิดเหตุไฟป่า และสอดคล้องกับประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น