เริ่มวันนี้ ! ปฎิบัติการทำฝนหลวงบรรเทาภัยแล้ง ลดหมอกควันทุกพื้นที่เต็มรูปแบบ ทั่วประเทศ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เผยว่าสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาค่าฝุ่นละอองและหมอกควันที่รุนแรง รัฐบาลสั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทบทวนแผนปฏิบัติการทำฝนหลวงประจำปีใหม่

เดิมดำเนินการวันที่ 1 มี.ค. ของทุกปีแต่ปีนี้ได้ เริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 63 แต่ยังไม่กระจายทั่วทุกภุมิภาคได้ เนื่องจากนักบินบางส่วนอยู่ระหว่างการฝึกบินทบทวนประจำปีตามหลักนิรภัยสากล

โดยสามารถปฏิบัติการเต็มรูปแบบครบทุกหน่วยได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. เป็นต้นไปโดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศ กองทัพบก สนับสนุนอากาศยาน ข้อมูลพื้นที่จากกรมควบคุมมลพิษ และการคาดการณ์พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบการวางแผนสำหรับการออกปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น