ไฟป่าหนักเตรียมใช้ ฮ.ของ ปภ.

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บัญชาการควบคุมการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่า ได้สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 1.จุดความร้อนในระบบ MODIS จำนวน 190 จุด (สูงสุดที่ อำเภอปาย จำนวน 62 จุด) 2.จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 2,053 จุด (สูงสุดที่ อำเภอปาย 732 จุด) และ 3.คุณภาพอากาศประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ค่า PM2.5 เท่ากับ 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ)

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟป่ายังคงมีการลอบจุดไฟเผาป่าในหลายพื้นที่ ทั้งที่ได้มีการกำชับผู้นำท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ล่าสุด ทางจังหวัดได้เตรียมมาตรการใช้เฮลิคอปเตอร์ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการบินดับไฟป่า ในจุดที่เสี่ยงและคนไม่สามารถเข้าไปดับไฟป่าได้ โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณเทือกเขาสูงชัน โดยล่าสุดได้สั่งการให้แต่ละอำเภอเตรียมแผนหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการดับไฟป่าแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น