ผญบ.สาย สาตะถา นำชาวบ้านหมู่ 2 ต.โป่งแยง สำรวจพื้นที่เสี่ยง เร่งสร้างแนวกันไฟ

นายสาย สาตะถา ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยชาวบ้าน ชุดจิตอาสาดับไฟป่า ชรบ.ร่วมกันทำแนวกันป้องกันไฟป่าโดยรอบชายป่าเขตรับผิดชอบ จุดถ้ำผาต๊ะ (รอยพระหัตถ์) เอราวัณ ม่อนพญาแสน บริเวณรอบวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ และบวกน๊อต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายกวัน ม่วงมา

นายกองค์การบริหารตำบลโป่งแยง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าตำบลโป่งแยง โดยให้ทุกหมู่บ้านออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดไฟป่า โดยจัดกำลังเข้าสร้างแนวกันไฟ และเฝ้าระวัง พร้อมรณรงค์สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านและเกษตรกรไม่ให้มีการเผาป่า เศษวัชพืชตามไร่นา เนื่องจากจะส่งผลอันตรายต่อสภาพอากาศ ร่างกาย และเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

ร่วมแสดงความคิดเห็น