ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 15 หละอ่อน มช.คว้ารางวัลชนะเลิศ

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือได้จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากบทสุนทรพจน์จำนวน 20 คน โดยมีการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวดการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จะได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโซเฟียระยะ 1 ปี ได้แก่นางสาวปรวรรณ ชาแจ้ง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ที่อยู่ของฉัน” และรางวัลรองชนะเลิศ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่-กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง

โดยบริษัทเจแปนแอร์ไลน์และบริษัทบางกอกแอร์เวย์ พร้อมเงินรางวัลสนับสนุนการเดินทาง 10,000 บาท จากหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ ได้แก่ นางสาวกัญญาภัค เพ็งทอง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลที่ 3-5 จากชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในภาคเหนือ รางวัลคาลบี้ ทัศนศึกษา ณ บริษัทคาลบี้ กรุงเทพ พร้อมค่าใช้จ่าย 3 วัน 2 คืน รางวัลชมเชย สนับสนุนโดยนิธิส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น รางวัลความพยายามสนับสนุนโดยชมรมผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลพิเศษสนับสนุนโดยมูลนิธิใจบริสุทธิ์

ทั้งนี้ได้มี นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรัช ปัญโญ ประธานสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ศาสตราจารย์จุโระ โอทซึกะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโซเฟีย นายคาซึยูกิ ฮิจิโมโต ผู้จัดการภาคพื้นอินโดจีนและเอเชียใต้เจแปนแอร์ไลน์สาขากรุงเทพฯ นายโยชิคัทซึ นาคะยะมะ ประธานชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในภาคเหนือ นางสาวรุเนะ อะริมะ ประธานบริษัท คาลบี้ ธนวัฒน์และคณะกรรมการตัดสินเข้าร่วมงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น