ขอเชิญสมาชิกสามัญ สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 วันที่ 29 ก.พ. 63

สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ขอเชิญสมาชิกสามัญสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2563 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)

ร่วมแสดงความคิดเห็น