เฮ! สนั่นงาน ธ.ก.ส. มอบโชครางวัล ยิ่งออม ยิ่งดี ทวีโชค ที่ 2 ประจำปี 2562 รางวัลใหญ่รถเก๋ง 8 คัน

ช่วงเย็น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง ธนาคาร ธ.ก.ส. จ.ลำปาง จัดกิจกรรมจับรางวัล ยิ่งออม ยิ่งดี ทวีโชค ที่ 2 ประจำปี 2562 ให้กับลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีจับรางวัลใหญ่ คือรถยนต์เก๋ง จำนวน 8 คัน รางวัลอื่น ๆ อีกเกือบ 1,000 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 10,610,280 บาท
นางจุราพร จันทร์ขาว ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.ลำปาง รายงานว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารของรัฐที่ให้บริการแก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ด้วยบริการที่หลากหลาย สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของธนาคาร ที่ส่งเสริมการออมเงินนอกจากได้รับดอกเบี้ยแล้ว ผู้ฝากจะมีโอกาสได้รับรางวัลชิงโชค ผู้ฝากเงินที่มียอดเงินฝากคงเหลือทุก ๆ 2,000 บาท ฝากติดต่อกันทุก ๆ 3 เดือน ในแต่ละรอบดำเนินการ จะได้รับบัตรจับรางวัล 1 สิทธิ์ และยอดเงินฝากคงเหลือทุก ๆ 5,000 บาท ฝากติดต่อกันตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป ในแต่ละรอบดำเนินการ จะได้รับบัตรจับรางวัลเพิ่ม 3 สิทธิ์

สำหรับการจับรางวัลในครั้งนี้ มียอดเงินฝาก 5,416 ล้านบาท จำนวนตัดสิทธิ์รับรางวัล 6,503,612 ใบ โดยการจับรางวัลปีละ 2 ครั้ง การจัดงานจับรางวัล ยิ่งออม ยินดี ทวีโชค ครั้งนี้ มีของรางวัลที่มอบให้แก่ผู้โชคดีจำนวน 969 รางวัล  รวมมูลค่า 10,610,280 บาท ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้ายาริส HB 5 ประตู 1.2 E A/T จำนวน 8 รางวัล มูลค่า 4,216,000 บาท
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ 110 I จำนวน 60 รางวัล มูลค่า 2,634,000 บาท
รางวัลที่ 3 สร้อยทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 177 รางวัล มูลค่า 2,000,100 บาท
รางวัลที่ 4 โทรทัศน์ชาร์ป ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 225 รางวัล มูลค่า 1,226,250 บาท
และ รางวัลที่ 5 พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 499 รางวัล มูลค่า 533,930 บาท
สำหรับรางวัลใหญ่รถเก๋ง จำนวน 8 คัน ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง เป็นผู้จับรางวัล โดยบรรยากาศของการจับรางวัลเป็นไปอย่างคึกคัก มีลูกค้า ธ.ก.ส. ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมลุ้นการจับรางวัล โดยการจับรางวัลได้มีการนำบัตรชิงโชคของลูกค้าแต่ละสาขา ซึ่งมีทั้งหมด 6,503,612 ใบ และแบ่งการจับรางวัลเป็น 8 ครั้ง 8 รางวัล (8 คัน) โดยจะมีพนักงานโกยบัตรขึ้น และให้ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ใช้คฑาที่ตรงปลายติดแผ่นเทปกาวไว้ เพื่อให้บัตรชิงโชคติดที่ปลายคฑา
ซึ่งผลการจับรางวัลรถเก๋ง คันที่ 1-7 ผู้โชคดีไม่ได้เข้าร่วมงาน แต่เมื่อมาถึงคันสุดท้าย คันที่ 8 ผู้ว่าราชการ จ.ลำปางใช้คฑายื่นเข้าไปในกะบะบัตรชิงโชค ปรากฎว่าบัตรชิงโชคติดปลายคฑามาเพียงใบเดียว และผู้โชคดีคือ นางสังวาลย์ วุฒิกุล จากสาขาอาลัมภางค์ และเมื่อประกาศชื่อ ปรากฎว่าผู้โชคดีมาร่วมในงานการจับรางวัลครั้งนี้ด้วย ซึ่งก็สร้างเสียงเฮกันสนั่นงาน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีและมากับดวงจริง ๆ เพราะกะบะสุดท้ายมีบัตรชิงโชคกว่า 2 ล้านใบ
จากการสอบถาม นางสังวาลย์ ผู้โชคดี ก็บอกว่าดีใจมาก ไม่คิดว่าจะได้รับรางวัลใหญ่ เมื่อถามว่าฝากเงินกับ ธ.ก.ส. จำนวนเท่าไหร่ นางสังวาลย์ บอกว่าตนเองฝากเงินไว้กว่า 2 ล้านบาท
สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่รถเก๋ง จำนวน 8 คัน มีดังต่อไปนี้ คันที่ 1 นายเป็ง หมื่นเทพ จากสาขาลำปาง, คันที่ 2 นางอำนวย สาคร จากสาขาเถิน, คันที่ 3 นายโหล เทีอกเถาสาร จากสาขาแม่ทะ, คันที่ 4 น.ส.ฐิติพรพลอย ยะทุ่งตัน จากสาขาเขลางค์, คันที่ 5 นางศรี มีใจรักษ์ จากสาขางาว, คันที่ 6 นายณภัทร รุกิจเจริญ จากสาขาห้างฉัตร, คันที่ 7 นายคำมูล ผิวเหลือง จากสาขาแจ้ห่ม และคันที่ 8 นางสังวาลย์ วุฒิกุล จากสาขาอาลัมภางค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น