ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นศ.วิชาทหาร ศฝ.นศท.มทบ.33

ในวันที่ 27 ก.พ. 2563 พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป การจัดการฝึก การดำเนินการฝึกตามนโยบาย การฝึกประจำปีการศึกษา 2562 ณ กองอำนวยการฝึกภาคสนาม ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และ พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ให้การต้อนรับ
ซึ่งการตรวจเยี่ยมประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายสรุป ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33, การชี้แจงและประสานการปฏิบัติของคณะ, การนำเสนอปัญหาข้อขัดข้อง และการเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ในการฝึก นศท. ซึ่งมอบให้ ศฝ./นฝ., สถานศึกษา และ นศท. นำไปปฏิบัติ พร้อมกันนี้ได้พบปะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบ และให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร
สำหรับการเตรียมการและการควบคุมการฝึก มีการจัดเตรียมสถานีฝึก และอุปกรณ์การฝึก โดยพิจารณาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสมจริงในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความสุข มีความสนุกสนาน และอยู่ในหลักการฝึกเป็นไปตามหลักสูตร ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด อย่างครบถ้วน

ร่วมแสดงความคิดเห็น