สพม.34 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี ของ นางรัตติกรณ์ สุขดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม น.ส.ปุญญิศา สมมิตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม และนายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ณ ห้องประชุม 1 สพม.34

ร่วมแสดงความคิดเห็น